Mellomfinansiering

Mellomfinansiering

Selv om du har solgt din gamle bolig når du signerer kjøpsavtalen på din nye bolig, vil du typisk ha et midlertidig lånebehov.

Rentene på denne mellomfinansieringen er normalt relativt høye, og du bør derfor redusere løpetiden mest mulig.

Du vil typisk ha behov for mellomfinansiering, når du selger din gamle bolig og kjøper en ny. Det skyldes at pengene fra salget av din gamle bolig normalt ikke er til rådighet, når du skal betale for din nye bolig. Umiddelbart etter salget av din gamle bolig vil du typisk motta en del av kjøpesummen. Men for resten av kjøpesummen stiller kjøperen av din gamle bolig i første omgang en garanti.

Denne garantien erstattes på overtakelsesdagen av en deponering av resten av kjøpesummen. Det er imidlertid ikke ensbetydende med at du kan disponere pengene på dette tidspunktet.

Løpetid

Det kan være dyrt å benytte seg av mellomfinansiering over en lengre periode. Slike lån gis ikke med rabatt. Når du selger din gamle bolig bør du derfor avtale at kjøper tar skjøtet på eiendommen raskt. Du bør sikre deg at dette fremgår tydelig i kjøpsavtalen, da det kan begrense renteutgiftene på mellomfinansieringen din.